PROJEKT I

PROJEKT I

Towes Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie do produkcji sprężystych elementów wielokształtowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody kształtowania poprzez miejscowe oddziaływanie indukcyjne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 3.2.1 PO IR

Cel projektu: Wdrożenie do bieżącej działalności spółki sprężystych elementów wielokształtowych o podwyższonych parametrach technologicznych z wykorzystaniem innowacyjnej metody kształtowania poprzez miejscowe oddziaływanie indukcyjne.

Planowane efekty:

wprowadzenie do produkcji nowego produktu cechującego się podwyższonymi parametrami technologicznymi poprzez:

-zwiększenie promienia gięcia o 50%,

-wzrost precyzji wykonania do poziomu 0,5% (w zakresie odstępstw od norm produkcyjnych),

-zwiększenie poziomu odporności na pękanie do 0,01%,

-zwiększenie jakości produkowanych elementów sprężystych poprzez pierwsze zastosowanie systemu doublecheck,

-automatyzację produkcji sprężyn dla gięcia drutu poniżej wskaźnika 1:1 (grubość drutu/średnica gięcia) z zastosowaniem metody

podgrzewania miejscowego (innowacja procesowa).

Beneficjent: Towes Sp. z o.o.

Wartość projektu: 15 488 160.00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 914 100.00 zł

Charakterystyka projektu: www.mapadotacji.gov.pl

PROJEKT II

Towes Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa modelu osiadania sprężyn i jego zastosowanie do celów automatyzacji produkcji sprężyn naciskowych szlifowanych ze wstępnym blokowaniem”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw RPO WM

Cel projektu: Ogólne założenia projektu obejmują realizację badań i prac rozwojowych mających na celu zmianę technologii produkcji sprężyn w obszarze tzw. blokowania.

Beneficjent: Towes Sp. z o.o.

Charakterystyka projektu: www.mapadotacji.gov.pl

 

PROJEKT III

Towes Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego spółki TOWES dla realizacji innowacyjnych w skali międzynarodowej projektów B+R w obszarze projektowania i kształtowania elementów sprężystych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo rozwojowej w  gospodarce”

Cel projektu: Rozwój technologiczny firmy Towes sp. z o.o. poprzez stworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego oraz realizację działań w 3 obszarach badawczych.

Efektem realizacji projektu będzie budowa Centrum B+R w miejscowości Nowy Konik oraz zakup 10 urządzeń i maszyn celem jego wyposażenia technologicznego.

Beneficjent: Towes Sp. z o.o.

Wartość projektu: 9 628 440,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 194 200,00 zł

Charakterystyka projektu: www.mapadotacji.gov.pl